Sunt Lorena
și sunt încântată să vă ajut

Zákaznická podpora

Anexe la cererea de acordare a prestațiilor familiale în Austria – formularele 400

Formularele E401 și E411 deja de câțiva ani nu mai trebuie avizate direct la oficiile române competente ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Anexe obligatorii la cererea de acordare a prestațiilor familiale în Austria (așa-numitul Familienbeihilfe) sunt de asemenea formularele europene E401, E411 și E402, eventual E407. Întrucât acestea sunt formulare europene, au aceeași structură în fiecare limbă a statelor membre ale Uniunii Europene. Ele pot fi trimise în limba română, precum și în limba germană.

Formularul E401 și formularul E411 încă din anul 2015 nu mai trebuie avizate direct la oficiile ANPIS competente.

Aceste formulare trebuie tipărite, trebuie completate informațiile despre solicitantul alocațiilor familiale în Austria (punctul 1) și despre soția/partenera/fosta soție a solicitantului (punctul 2) și împreună cu celelalte documente trebuie expediate ca anexă la cererea pentru prestații oficiului fiscal austriac competent. După primirea lor, partea austriacă le ștampilează și le trimite la ANPIS.

După primirea formularelor confirmate de la partea română, partea austriacă continuă prelucrarea cererii de alocații pentru copii din Austria – Familienbeihilfe.

Formularul E401

Formularul E401 este un atestat privind componența familiei în scopul acordării prestațiilor familiale.

În acest formular ANPIS adeverește componența familiei și adresele la care sunt înregistrați solicitantul, soția/partenera/mama copiilor și copiii, respectiv locuiesc, deci dacă familia trăiește în un cămin comun.

În secția A la punctul 1 se indică dacă solicitantul este angajat sau lucrător independent. Punctul 1 mai conține și toate informațiile relevante despre solicitant.

Punctul 2 se referă la soț/soție, partener/parteneră sau soț/soție divorțat(ă). Se indică de asemenea prenumele, numele, data nașterii și adresa la care locuiește această persoană.

La punctul 3 se indică persoana sau persoanele care, pe lângă soți, trăiesc în căminul soților/partenerilor indicați la punctul 4 și relația lor de rudenie cu membrii familiei.

La punctul 4 sunt indicați copii pentru care sunt solicitate prestații familiale.

Punctul 5 în documentul E401 este completat și atestat de oficiul fiscal austriac competent.

Secția B este completată de către ANPIS și apoi formularul avizat este trimis direct în Austria (AT).

Formularul E402

Atestat privind continuarea studiului în vederea acordării prestațiilor familiale în Austria.

Formularul E402 trebuie avizat de școala frecventată de copil numai în cazul în care frecventează un liceu sau o facultate.

La punctul 1 este din nou indicat solicitantul.

La punctul 2 sunt prezentate informațiile despre copilul care frecventează școala și pentru care persoana indicată la punctul 1 solicită acordarea prestațiilor familiale. Punctul 3 este completat și atestat de oficiul fiscal austriac competent.

Școala atestă acest formular la punctele 4 și 7. La punctul 4 cele mai importante informații sunt punctele 4.1 – Începutul studiului și 4.4 – Încheierea probabilă a studiului. Aceste puncte ar trebui să fie întotdeauna completate. Dacă nu sunt, ele trebuie completate. Punctul 7, în plus, va conține ștampila școlii.

Un formular reprezintă un atestat pentru un an școlar. De aceea, dacă perioada pentru care se solicită prestațiile include mai mulți ani școlari, pentru fiecare an școlar este necesară prezentarea unui formular. (Dacă, de exemplu, se solicită acordarea prestațiilor pentru întreg anul 2016, este necesară prezentarea unui atestat E402 pentru anul școlar 2015/2016 și a unui atestat E402 pentru anul școlar 2016/2017.)

Similar se procedează și atunci când copilul a frecventat mai multe școli în perioada solicitată, de exemplu și liceul, și facultatea, este necesară prezentarea unui astfel de atestat de la ambele școli.
Formularele se atașează direct la cererea de acordare a prestațiilor familiale în Austria.

În caz extrem, este posibilă înlocuirea acestor formulare cu un atestat simplu privind frecventarea școlii.

Formularul E411

Cerere de informații privind dreptul la prestații familiale în statul de reședință al membrilor familiei.

În acest formular oficiul român competent al ANPIS atestă cui îi sunt plătite în România prestațiile familiale și ce sumă.

În secția A la punctul 1 se indică dacă solicitantul este angajat sau lucrător independent. Punctul 1 mai conține și toate informațiile relevante despre solicitant.

Punctul 2 se referă la soț/soție, partener/parteneră sau soț/soție divorțat(ă). Se indică de asemenea prenumele, numele, data nașterii și adresa la care locuiește această persoană.

La punctul 3 sunt indicați copii pentru care sunt solicitate prestații familiale.

La punctul 4 se arată dacă soțul/soția, partenerul/partenera solicitantului exercită o activitate profesională în țara de reședință și pentru care angajator.

Punctul 5 este completat și atestat de oficiul fiscal austriac competent.

Celelalte puncte le completează ANPIS. Formularul confirmat este trimis direct în Austria (AT).

Formularul E407

Certificat medical în vederea atribuirii unei alocații familiale speciale sau a unor alocații familiale majorate pentru copii cu handicap.

Dacă se solicită atribuirea unei alocații familiale pentru un copil cu handicap medical sau de alt fel, este necesar să se atașeze la cerere și formularul E407 atestat. În cerere însă trebuie menționat că „das Kind ist erheblich behidert” (copilul are handicap sever).

În secția A la punctul 1 sunt prezentate informațiile despre solicitant, la punctul 2 despre copil și punctul 3 este din nou rezervat oficiului fiscal austriac competent. Secția B a formularului este completată și atestată de medic.

Formularele E400 le găsiți în format electronic pe paginile de web ale agențiilor județene, de exemplu: https://arad.mmanpis.ro/lucratori-migranti/formulare/.

Acest articol a primit 11 aplauze

Declinarea responsabilității:

Conținutul articolului este actual de la data publicării sale, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Vă rugăm să rețineți că articolele, blogurile sau videoclipurile actuale ale TJ-Legal, s.r.o. includ informații generale despre o problemă dată și, prin urmare, nu constituie consultanță profesională sau fiscală oferită într-o situație specifică. Informațiile de pe site-ul TJ-Legal, s.r.o. sau site-urile partenere pot fi supuse unor dezvoltări și modificări ulterioare după publicare. TJ-Legal, s.r.o. își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa, șterge părți din pagini sau întreaga ofertă sau de a suspenda temporar sau definitiv publicarea fără o notificare prealabilă. Compania TJ-Legal, s.r.o. nu își asumă responsabilitatea și nu este răspunzătoare pentru orice riscuri și daune cauzate de acțiuni bazate pe informațiile furnizate pe site-urile sale sau ale partenerilor.

Setări
OK
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul
Google Analytics (cookie-uri statistice)
Hotjar - Hărți de căldură pentru site-uri web (cookie-uri de marketing)