DREPTURI DE AUTOR ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Condiții de utilizare a site-ului societății TAX JOBS LEGAL RO S.R.L.

Navigând pe site, recunoașteți că ați citit și înțeles condițiile de utilizare a site-ului TAX JOBS LEGAL RO S.R.L. de mai jos și, totodată, sunteți de acord să le respectați.

Vă rugăm să nu utilizați și să părăsiți acest site dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile sau dacă aveți rezerve cu privire la acestea.

TAX JOBS LEGAL RO S.R.L. vă permite să vizualizați și să descărcați informații de pe acest site numai pentru uz personal și necomercial, cu condiția ca drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală să nu fie încălcate. Toate drepturile de autor, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală fără restricții, sub forma și conținutul acestui site sunt proprietatea TAX JOBS LEGAL RO S.R.L. Protecția se aplică și denumirii comerciale TAX JOBS LEGAL RO S.R.L. și logo-ului societății.

Publicarea informațiilor pe acest site nu poate fi considerată ca o acordare a dreptului de a le utiliza în sensul protecției drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală. Fără permisiunea scrisă prealabilă a TAX JOBS LEGAL RO S.R.L., acest conținut nu poate fi reprodus, imitat, transcris sau stocat în niciun sistem desemnat în acest sens, tradus în orice limbă naturală sau limbaj computerizat, transmis în orice formă sau în orice mod (electronic, mecanic, fotografic, prin înregistrări etc.), revândut sau redistribuit în orice scop public sau comercial, fie integral sau parțial. Nu aveți permisiunea de a edita „cadrele” de pe acest site sau conținutul acestora și sunteți de acord să nu copiați nicio parte a acestui site pe niciun server. În plus, vă obligați să nu utilizați sau să afișați în niciun fel numele sau siglele deținute de TAX JOBS LEGAL RO S.R.L. fără permisiunea prealabilă scrisă a TAX JOBS LEGAL RO S.R.L.

Conținutul site-ului poate fi distribuit doar exclusiv ca un link către adresa URL a paginilor site-ului. Utilizarea neautorizată a informațiilor și a acestui site sub orice formă va constitui o încălcare a drepturilor de autor și a altor legi de proprietate intelectuală, cu pretenții pentru daune și profituri pierdute. Ori de câte ori trimiteți prin e-mail, descărcați sau tipăriți copii ale conținutului, trebuie să includeți, de asemenea, toate notificările privind drepturile de autor și alte informații referitoare la conținut, inclusiv notificările privind drepturile de autor situate în partea de jos a paginii.

Răspundere juridică

Informațiile și datele publicate pe acest site nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, au doar un caracter informativ și sunt furnizate numai în scopul informării publicului larg, în special cu privire la activitățile TAX JOBS LEGAL RO S.R.L.. TAX JOBS LEGAL RO S.R.L. se străduiește să furnizeze întotdeauna informații corecte și actualizate prin intermediul site-ului său web. Cu toate acestea, TAX JOBS LEGAL RO S.R.L. nu garantează acuratețea, exhaustivitatea, relevanța sau fiabilitatea acestor informații.

TAX JOBS LEGAL RO S.R.L. sau orice altă persoană implicată în crearea, producerea sau furnizarea acestui site web nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune rezultate din încrederea în informațiile conținute pe acest site, accesul la acesta, utilizarea acestuia sau incapacitatea de a le utiliza sau din cauza unor erori sau lipsuri în conținutul său. În aceste scopuri, prejudiciul este considerat în principal, dar nu limitat la, pierderea, deteriorarea sau cheltuieli cauzate de virușii care v-au infectat computerul, alte echipamente, software-ul sau datele.

Nici TAX JOBS LEGAL RO S.R.L. și nici o altă persoană nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune rezultate din utilizarea sau imposibilitatea dvs. de a utiliza acest site sau orice conținut, servicii sau materiale furnizate pe sau prin intermediul acestui site (denumit în continuare „această măsură de protecție”). Această măsură de protecție se aplică tuturor pretențiilor, indiferent dacă apar din garanție, contract, încălcare a legii sau orice altă teorie juridică, indiferent dacă TAX JOBS LEGAL RO S.R.L. a fost notificat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune sau nu. Această măsură de protecție se aplică tuturor pierderilor, printre altele, indiferent dacă este directă, indirectă, extraordinară, generată din întâmplare, daune în consecință și daune în consecință autorității exemplare sau publice ale pedepsei impuse, daune rezultate dintr-un accident sau deces accidental, profituri pierdute și daune suportate ca urmare a pierderilor de date sau a perturbării activității comerciale.

Utilizarea paginilor

TAX JOBS LEGAL RO S.R.L.. își rezervă dreptul de a corecta și modifica aceste condiții sau informații prezentate pe site. Prin urmare, vă rugăm să verificați în mod regulat Termenii de utilizare, deoarece orice modificări intră în vigoare atunci când sunt publicate pe acest site. Utilizarea site-ului. În calitate de utilizator, sunteți de acord să respectați legile aplicabile din România atunci când utilizați acest site, veți acționa întotdeauna în conformitate cu bunele moravuri, regulile comerciale echitabile și cu acești Termeni de utilizare și nu veți afecta reputația și drepturile operatorului, proprietarului sau ale altor utilizatori. În calitate de utilizator sunteți de acord, în special, că nu veți:

  • utiliza site-ul cu încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală,
  • interveni în orice mod, fără consimțământul scris al operatorului, în conținutul site-ului,
  • interveni în orice mod în securitatea site-ului,
  • interveni în utilizarea site-ului de către alți utilizatori,
  • trimite mesaje nesolicitate (spam) și mesaje în lanț,
  • distribui pe acest site rapoarte sau materiale care încalcă reglementările legale, bunele moravuri sau pun în pericol ordinea publică.

Protecția vieții private

TAX JOBS LEGAL RO S.R.L. respectă confidențialitatea utilizatorilor site-ului. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate și Politica de prelucrare a cookie-urilor, care clarifică drepturile utilizatorilor și termenii și condițiile în care operatorul poate utiliza informațiile personale care pot fi furnizate prin intermediul acestui site.

Linkurile către site-uri terțe.

Acest site web poate conține linkuri sau referințe către alte site-uri web deținute și operate de terți asupra cărora TAX JOBS LEGAL RO S.R.L. nu are control și care vă permit să părăsiți acest site web (așa-numitele linkuri hipertext). Includerea unui link către un site web al unei terțe părți nu implică aprobarea sau recomandarea de către un astfel de operator al unui astfel de site web sau conținut. Operatorul vă ușurează doar navigarea pe Internet. În mod similar, acest site web poate fi accesat prin link-uri de pe site-uri web ale unor terțe părți asupra cărora operatorul nu are control. O astfel de legătură este posibilă numai dacă este făcută către pagina de pornire a acelui site web. Orice excepție de la aceste interdicții este posibilă numai cu acordul prealabil scris al operatorului. Vă rugăm să rețineți că faceți trecerea către site-uri web ale terților pe propriul risc și că un astfel de transfer este guvernat de condițiile de utilizare ale acestor site-uri web ale terților. Vă rugăm să rețineți că operatorul nu aprobă sau revizuiește niciunul dintre site-urile terțe, prin urmare nu este responsabil pentru acuratețea, actualitatea, calitatea, caracterul complet sau adecvarea pentru orice scop în legătură cu informațiile conținute pe aceste site-uri web și nu este responsabil din punct de vedere legal pentru nerespectarea cerințelor legale sau pentru încălcări ale drepturilor terților care pot apărea pe sau prin intermediul acestui site web.

Dispoziții finale.

În măsura în care prevederile acestor Condiții de utilizare sunt ilegale, nevalide sau inaplicabile, aceste prevederi vor fi separate fără a aduce atingere aplicabilității celorlalte dispoziții. Utilizarea site-ului web este guvernată, sub toate aspectele, de legislația română, indiferent de alegerea legii. Sunteți de acord că toate divergențele sau procedurile legale care apar direct sau indirect de la sau care se referă la acest site vor fi soluționate de instanțele competente din România. TAX JOBS LEGAL RO S.R.L. nu renunță și nu limitează în niciun fel drepturile sale care decurg din proprietatea acestui site, conținutul său și distribuția acestuia, care nu sunt menționate în mod explicit în acești Termeni de utilizare. Toate aceste drepturi pot fi exercitate și aplicate în mod corespunzător de către TAX JOBS LEGAL RO S.R.L., în conformitate cu reglementările legale relevante.

Copyright © 2021 TAX JOBS LEGAL RO S.R.L. Toate drepturile rezervate.

Setări
OK
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul
Google Analytics (cookie-uri statistice)
Hotjar - Hărți de căldură pentru site-uri web (cookie-uri de marketing)