Sunt Lorena
și sunt încântată să vă ajut

Zákaznická podpora

Naturunterhalt – susținerea membrului familiei în Germania

În România se întâmplă uneori că dintr-un oarecare motiv copiii adulți nu lucrează, nu au propriul venit și astfel „le rămân pe cap” părinților lor care îi susțin sub forma cazării gratuite, a hranei, îmbrăcămintei și altele. Acei părinți care lucrează în Germania pot, în anumite condiții, valorifica cheltuiala Naturunterhalt în declarația fiscală germană ca fiind cost fiscal.

Naturunterhalt – susținerea membrului familiei în Germania

Persoanele îndreptățite să primească susținere

Persoane îndreptățite să primească susținere sub formă de cazare, hrană etc. sunt numai persoanele care trăiesc în gospodărie comună cu contribuabilul, care nu pot sau nu sunt capabile să se ocupe de propria întreținere.

Foarte important Dacă persoana susținută se află la vârstă activă economic și este capabilă să realizeze un venit propriu prin forțe proprii, nu este considerată persoană îndreptățită să primească susținere.

Susținerea persoanelor active economic este recunoscută numai atunci când este documentat faptul că persoana susținută, din motive serioase, de exemplu boala, dizabilitatea fizică sau de altă natură, sarcina cu risc și altele, nu poate desfășura o activitate productivă. Aceste fapte trebuie documentate credibil, și anume cu documente traduse autorizat în limba germană.

Foarte important Susținerea se aplică și copiilor adulți dacă din motive medicale nu pot munci sau sunt șomeri nu din propria vină.

Părinții au față de copiii adulți obligația să îi întrețină dacă aceștia primesc ajutor social. Din experiență însă putem spune că atunci când copilul nu lucrează deoarece nu are chef sau este prea pretențios în alegerea locurilor de muncă libere potrivite etc., nu este considerat persoană îndreptățită pentru primirea susținerii revendicate fiscal. Nici măcar argumentarea cu criza economică sau cu criza produsă de virusul corona  nu convinge oficiile fiscale germane că acest copil este șomer nu din propria vină.

Valoarea susținerii Naturunterhalt

Dacă persoana susținută trăiește în gospodărie comună, susținerea acestei persoane poate fi revendicată și fără documente și anume până la valoarea maximă de 9.168,00 euro anual (eventual 764,00 euro lunar). Începând cu anul fiscal 2020 această sumă a crescut la 9.408,00 euro. Administrația fiscală germană pleacă de la premisa că anual contribuabilului îi apar costuri legate de cazare, hrană și alte lucruri maximum până la această valoare.

Pentru susținerea persoanelor care trăiesc în afara teritoriului Germaniei este în orice caz valabilă o sumă maximă mai mică. Aceste costuri pot fi revendicate numai în măsura inevitabilă și adecvată condițiilor din țara de domiciliu. România, conform ministerului german al finanțelor, a fost încadrată în grupa de țări 1/2.

Foarte important De aceea este posibilă revendicarea acestor costuri pentru persoana care trăiește în România numai până la valoarea de 50 % din valoarea maximă.

Veniturile proprii ale persoanei susținute

Valoarea susținerii justificate este influențată și de venitul propriu și averea persoanei susținute. În acest timp se iau în calcul, pe lângă veniturile de la locul de muncă, și indemnizațiile sociale, bursele, ajutorul de șomaj, pensiile, veniturile din capital ș.a. Cu aceste venituri apoi se reduce valoarea maximă a susținerii  justificate. Cu cât mai mare venit propriu are persoana susținută, cu atât susținerea justificată în declarația fiscală germană  se micșorează și de la o anumită valoare a venitului nu mai influențează deloc valoarea impozitului rambursat.

Documente necesare pentru revendicarea acestor costuri în declarația fiscală

Oficiul fiscal german poate solicita pentru revendicarea costurilor fiscale următoarele documente:

  • certificatul de naștere al persoanei susținute care adeverește relațiile familiale cu contribuabilul,
  • adeverință privind locuirea persoanei susținute și a contribuabilului în aceeași gospodărie,
  • declarație de întreținere,
  • adeverință românească a veniturilor și formularul EU/EWR ale persoanei susținute care adeveresc valoarea venitului propriu al persoanei susținute,
  • alte documente care confirmă eligibilitatea persoanei pentru primirea susținerii.

Acest articol a primit 1 aplauze

Alte articole similare

Declinarea responsabilității:

Conținutul articolului este actual de la data publicării sale, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Vă rugăm să rețineți că articolele, blogurile sau videoclipurile actuale ale TJ-Legal, s.r.o. includ informații generale despre o problemă dată și, prin urmare, nu constituie consultanță profesională sau fiscală oferită într-o situație specifică. Informațiile de pe site-ul TJ-Legal, s.r.o. sau site-urile partenere pot fi supuse unor dezvoltări și modificări ulterioare după publicare. TJ-Legal, s.r.o. își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa, șterge părți din pagini sau întreaga ofertă sau de a suspenda temporar sau definitiv publicarea fără o notificare prealabilă. Compania TJ-Legal, s.r.o. nu își asumă responsabilitatea și nu este răspunzătoare pentru orice riscuri și daune cauzate de acțiuni bazate pe informațiile furnizate pe site-urile sale sau ale partenerilor.

Setări
OK
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul
Google Analytics (cookie-uri statistice)
Hotjar - Hărți de căldură pentru site-uri web (cookie-uri de marketing)