Sunt Lorena
și sunt încântată să vă ajut

Zákaznická podpora

Kindergeld sau alocația pentru copii în Germania

Alocația pentru copii joacă un rol esențial în asigurarea bunăstării și dezvoltării armonioase a copiilor, reprezentând un sprijin financiar important pentru familiile care îi cresc. Această formă de asistență nu doar atenuează povara financiară asociată cu costurile crescânde ale îngrijirii copiilor, ci și facilitează accesul acestora la o gamă variată de resurse esențiale, precum educație,

alocatie pentru copii germania

Alocația pentru copii joacă un rol esențial în asigurarea bunăstării și dezvoltării armonioase a copiilor, reprezentând un sprijin financiar important pentru familiile care îi cresc. Această formă de asistență nu doar atenuează povara financiară asociată cu costurile crescânde ale îngrijirii copiilor, ci și facilitează accesul acestora la o gamă variată de resurse esențiale, precum educație, îngrijire medicală și activități recreative. 

Alocația pentru copii, cunoscută în Germania sub numele de Kindergeld, reprezintă un sprijin financiar important pentru familiile care au copii în îngrijire. În articolul de mai jos dezbatem mai pe larg subiectul, acoperind mai multe detalii legate despre Kindergeld, de la valoarea alocației la procedura de solicitare și alte detalii importante.

Ce este Kindergeld?

Kindergeld este o alocație lunară oferită de statul german pentru sprijinirea familiilor cu copii. Scopul principal este acela de a ajuta la acoperirea costurilor legate de creșterea și îngrijirea copiilor. Alocația pentru copii este considerată în Germania una dintre cele mai importante alocații și este acordată de Familienkasse.

Care este valoarea alocației pentru copii în Germania?

Valoarea Kindergeld variază în funcție de numărul de copii și de vârsta acestora. În general, cu cât familia are mai mulți copii, cu atât valoarea alocației este mai mare. Începând cu data de 1 ianuarie 2023 însă, suma alocată lunar pentru fiecare copil este stabilită la 250 EUR.

Cine poate solicita Kindergeld?

Alocația pentru copii poate fi solicitată de către părinți, tutori legali sau oricine are în grija sa copii, în calitate de persoană responsabilă de ei. 

Așadar, dacă aveți copii, indiferent că locuiesc în Germania sau în România, puteți beneficia de alocația Kindergeld. Acest lucru este însă valabil doar dacă aveți un permis de ședere permanentă în Germania. Dacă nu mai munciți în Germania sau dacă ați părăsit Germania, atunci nu mai aveți dreptul la Kindergeld. 

Pentru a primi însă alocația pentru copii, condiția principală este să vi se poată aplica regimul de rezident fiscal german (impozitare globală a veniturilor în Germania). Totodată trebuie să plătiți în Germania contribuțiile la asigurări sociale, iar veniturile anuale să fie declarate la Finanzamt, prin declarație anuală de venituri.

Există și cazuri în care, chiar dacă contribuțiile la asigurări sociale nu sunt plătite în Germania, ci în România, Familienkasse poate decide să acorde acest beneficiu solicitanților, caz în care va deduce sumele primite în Romania și va plăti diferența până la suma acordată în Germania.

Cum puteți solicita primirea alocației pentru copii?

Procedura de solicitare a Kindergeld este accesibilă și se realizează în principal prin intermediul biroului Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului (Familienkasse) din localitatea dumneavoastră de reședință. Formularele de cerere pot fi obținute online sau direct de la agenția locală. Este esențial să furnizați toate documentele solicitate pentru a facilita procesul.

Procedura de depunere a cererii pentru alocația pentru copii implică completarea și depunerea formularului E 411 la biroul Familienkasse corespunzător. Însoțind cererea, va trebui să furnizați următoarele documente, pentru fiecare copil în pare pentru care solicitați Kindergeld:

  • Certificatul de naștere al copilului: acest document este necesar pentru a confirma existența copilului și pentru a stabili identitatea sa.
  • Certificat de căsătorie/Decret de divorț/Certificat de deces: documentația privind starea civilă a părinților este esențială și poate include certificatul de căsătorie, decretul de divorț sau certificatul de deces, în funcție de situația familială.
  • Adeverință de la angajator (Arbeitageberbescheinigung): documentul dovedește că lucrați sau ați lucrat în Germania. 
  • Copie fisa fiscală anuală (Lohnsteuerbescheinigung) sau a cel puțin 3 fluturași de salariu, pentru a dovedi veniturile și continuitatea contractului de muncă din Germania.
  • Copie contract chirie sau copie după certificatul de înregistrare în Germania (Anmeldebescheinigung) pentru a face dovada locuinței.

Este important să vă asigurați că toate informațiile furnizate sunt corecte și complete, pentru a asigura un proces cât mai eficient și fără întârzieri nejustificate. Totodată, vă recomandăm să luați legătura cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului de care aparțineți, de unde puteți obține și mai multe informații.

Până la ce vârstă se poate beneficia de Kindergeld?

În situația în care unul dintre părinți desfășoară activități lucrative (sau a desfășurat în trecut) în Germania, iar celălalt locuiește împreună cu copilul într-o țară membră a Spațiului Economic European (SEE), se deschide posibilitatea accesării beneficiilor oferite de Kindergeld.

Această facilitate este disponibilă pentru toți copiii, indiferent de circumstanțe, până la atingerea vârstei de 18 ani, fără nicio excepție. Mai mult decât atât, alocația poate fi extinsă până la vârsta de 25 de ani pentru copiii care continuă să studieze sau să urmeze o formă de pregătire profesională din Germania. 

Acest sistem de alocare a resurselor financiare vine în întâmpinarea necesităților diverse ale familiilor transfrontaliere, asigurându-se că toți copiii, indiferent de locul de rezidență, beneficiază de sprijinul necesar pentru a le asigura o creștere sănătoasă și o educație corespunzătoare. Prin această inițiativă, se promovează o abordare echitabilă și incluzivă în ceea ce privește beneficiile sociale și economice în Spațiul Economic European.

Astfel, Kindergeld reprezintă nu doar un sprijin esențial pentru familiile cu copii, ci și o oportunitate de a beneficia de avantajele fiscale oferite de statul german. 

În contextul beneficiilor fiscale, trebuie să știți că dacă ați lucrat sau lucrați în Germania, aveți dreptul să vă recuperați taxele pentru până la 4 ani retroactiv. Pentru orice fel de informații cu privire la beneficiile fiscale pe care statul german vi le pune la dispoziție, dar și pentru a vă facilita procesul de recuperare a taxelor, nu ezitați să ne contactați!

Acest articol a primit 0 aplauze

Declinarea responsabilității:

Conținutul articolului este actual de la data publicării sale, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Vă rugăm să rețineți că articolele, blogurile sau videoclipurile actuale ale TJ-Legal, s.r.o. includ informații generale despre o problemă dată și, prin urmare, nu constituie consultanță profesională sau fiscală oferită într-o situație specifică. Informațiile de pe site-ul TJ-Legal, s.r.o. sau site-urile partenere pot fi supuse unor dezvoltări și modificări ulterioare după publicare. TJ-Legal, s.r.o. își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa, șterge părți din pagini sau întreaga ofertă sau de a suspenda temporar sau definitiv publicarea fără o notificare prealabilă. Compania TJ-Legal, s.r.o. nu își asumă responsabilitatea și nu este răspunzătoare pentru orice riscuri și daune cauzate de acțiuni bazate pe informațiile furnizate pe site-urile sale sau ale partenerilor.

Setări
OK
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul
Google Analytics (cookie-uri statistice)
Hotjar - Hărți de căldură pentru site-uri web (cookie-uri de marketing)