Sunt Lorena
și sunt încântată să vă ajut

Zákaznická podpora

Asigurarea de pensie în Austria

Pentru angajarea cetățenilor români în Austria sunt valabile reglementările juridice austriece. De aceea dreptul la pensie este de asemenea reglementat de sistemul pensiilor austriac.

Asigurarea de pensie în Austria

Cererea de pensionare se depune în țara în care solicitantul trăiește în momentul depunerii cererii. În cerere sunt prezentate toate țările în care solicitantul a plătit contribuții la asigurarea de pensie.

Sistemul de pensii în Austria

De la 1 ianuarie 2014 în Austria este valabil pentru toți cetățenii născuți după data de 1.1.1955 un nou sistem unitar de pensii consistând în conturi de pensii care pun la dispoziție informații și o privire de ansamblu clară asupra pensiei.

Acest sistem permite persoanelor asigurate să afle în orice moment valoarea actuală a sumei economisite pentru pensie. Persoanele asigurate se pot informa on-line despre stadiul contului sau pot solicita casei de asigurări să le trimită informații privind contul de pensii. În cazul utilizării serviciilor on-line este necesară folosirea cărții de identitate (Bürgerkarte) sau semnătura olografă.

Vârsta de pensionare în Austria

Vârsta de pensionare în Austria este de 60 ani. Dreptul la suma economisită apare la pensionare sau după cinci ani de la terminarea obligației de a plăti contribuția, adică în cazul decesului asiguratului suma economisită este plătită membrilor familiei. Valoarea sumei depinde de contribuțiile achitate și de succesul investițiilor societății de administrare a pensiilor. Valoarea minimă este cea a contribuțiilor achitate.

Alte informații puteți găsi pe pagina de web pensionsversicherung.at. Pentru străini sunt stabilite termene speciale când pot obține informații și în unele limbi străine.

Sugestia noastră

Nu uitați de asemenea că dacă lucrați în această țară, cu cea mai mare probabilitate aveți dreptul la rambursarea impozitelor din Austria. Le obținem pentru dumneavoastră și pentru 5 ani retroactiv, deci valoarea lor poate ajunge și la câteva mii euro. Frumos, nu?

Acest articol a primit 5 aplauze

Declinarea responsabilității:

Conținutul articolului este actual de la data publicării sale, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Vă rugăm să rețineți că articolele, blogurile sau videoclipurile actuale ale TJ-Legal, s.r.o. includ informații generale despre o problemă dată și, prin urmare, nu constituie consultanță profesională sau fiscală oferită într-o situație specifică. Informațiile de pe site-ul TJ-Legal, s.r.o. sau site-urile partenere pot fi supuse unor dezvoltări și modificări ulterioare după publicare. TJ-Legal, s.r.o. își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa, șterge părți din pagini sau întreaga ofertă sau de a suspenda temporar sau definitiv publicarea fără o notificare prealabilă. Compania TJ-Legal, s.r.o. nu își asumă responsabilitatea și nu este răspunzătoare pentru orice riscuri și daune cauzate de acțiuni bazate pe informațiile furnizate pe site-urile sale sau ale partenerilor.

Setări
OK
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul
Google Analytics (cookie-uri statistice)
Hotjar - Hărți de căldură pentru site-uri web (cookie-uri de marketing)